drukuj drukuj

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. dot. wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji zadań

Od 3 września 2016 roku zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji.

Rozporządzenie_w_sprawie_wzorów_ofert,_ramowych_wzorów_umów i sprawozdania

Do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.