drukuj drukuj

Nabór do projektu ”Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)”

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 realizuje projekt pt. : ”Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (VI)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA:

Wsparcie skierowane jest do osób po 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 – osoby długotrwale bezrobotne- pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,

 – kobiet,

 – bezrobotnych o niskich kwalifikacjach,

 – bezrobotnych osób po 50 roku życia,

 – bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

informacja o naborze wniosków