drukuj drukuj

Multimedia juz w szkole

Zakończyliśmy realizację zadania w ramach programu „Aktywna Tablica” – informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie doposażony został w sprzęt o wartości 52 500,00 zł, w tym nowe laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu, projektory, interaktywne monitory dotykowe, tablice interaktywne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał pomoce dydaktyczne o wartości 45 494,52 zł do terapii uczniów m.in. z zaburzeniami procesów uczenia się, koncentracji uwagi, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej.

Nowy sprzęt, jakim dysponować będą uczniowie i nauczyciele z pewnością polepszą warunki nauczania – mówi Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 wyniósł 97 994,52 zł, w tym dotacja w kwocie 76 800,00 zł i wkład własny Powiatu – 21 194,52 zł.