drukuj drukuj

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim

Już od ponad roku, a mianowicie od lutego 2017 roku realizowany jest 6-letni projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”.

Liderem projektu jest Powiat Wschowski, zajęcia odbywają się w I Zespole Szkół we Wschowie oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 we Wschowie, partnerami są firma Profi Biznes Group ze Szczecina, Uniwersytet Zielonogórski oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół poprzez  podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji i umiejętności oraz oferując nowoczesną naukę zawodu, a także współpracę z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

Trwają dodatkowe zajęcia dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie:
–  z języka angielskiego prowadzą p. Paulina Bajończak i p. Katarzyna Golińska;
– zajęcia dla Technikum Spedycyjnego przygotowuje p. Monika Toll;
–  z zakresu uproszczonych form podatkowych i podstaw analizy ekonomicznej naucza p. Jadwiga Hartman;
– zajęcia z elektroniki prowadzi p. Tomasz Barć;
– zajęcia przygotowujące do kwalifikacji E12 przeprowadzi p. Małgorzata Żak-Krzyżanowska;
– zajęcia dla Technikum Informatycznego w ramach przygotowań do egzaminu wykłada p. Marcin Usielski;
– z  zakresu usług księgowych z zastosowaniem programów finansowo-księgowych prowadzi p.Ewa Wróbel.

Natomiast nauczycielami prowadzącymi zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego są p. Beata Galusik i p. Robert Pluta. Ponadto uczniowie zakończyli kurs kierowców  wózków widłowych oraz prawa jazdy, a także odbywają praktyki i staże realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców na terenie Powiatu Wschowskiego.

Realizacja projektu pozwala uczniom zdobyć doświadczenie teoretyczne i praktyczne w szkołach na terenie Powiatu Wschowskiego, by później znaleźć bez problemu zatrudnienie w lokalnych firmach.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo