drukuj drukuj

Mikrodotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych

beznazwyFundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Partnerem projektu – Powiatem Nowosolskim, realizując projekt pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uprawnione do składania wniosków są lokalne organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku. Mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu, mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera od 1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r. do godziny 15.00 w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Ul. Głogowska 1, 67-124 Nowe Miasteczko.

 Decyduje data wpływu do siedziby Fundacji!

Regulamin oraz formularze wniosku znajdują się na stronie www.wzgorzadalkowskie.pl.