drukuj drukuj

Metalowe serce na nakrętki przed budynkiem I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

Przed budynkiem I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie stanął metalowy pojemnik na nakrętki w kształcie serca. Pojemnik zasponsorowali Państwo Justyna i Dariusz Górczak. Zebrane nakrętki pomogą w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie. Ośrodek od wielu lat prowadzi akcję zbiórki nakrętek, w której wspierają ich okoliczne szkoły, przedszkola oraz różne instytucje. Z zebranych funduszy zakupiono już wózek inwalidzki dla niesprawnego fizycznie ucznia, przyczepkę do przewozu wózków inwalidzkich oraz pomoce edukacyjne dla dzieci przedszkolnych o specjalnych potrzebach.Obecnie nakrętki z tego serca pomogą zakupić urządzenie do pionizacji ruchowej dziecka z niepełnosprawnością ruchową INNOWALK PRO za 15.000 euro.

pojemnik na nakrętki przed budynkiem I ZSZ