drukuj drukuj

Nauczyciel wschowskiego liceum z certyfikatem Python Institute

Jeszcze przed wakacjami I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie przystąpiło do Cisco Networking Academy projektu edukacyjnego Cisco Systems – amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego, największego w branży sieciowej na świecie. W jego ramach organizowane są prestiżowe szkolenia informatyczne dla nauczycieli i uczniów.

Dzięki tej inicjatywie nauczyciel informatyki we wschowskim liceum Krzysztof Grabka wziął udział podczas wakacji w Letniej Szkole Programowania w języku Python. Dwumiesięczne szkolenie prowadzili doświadczeni instruktorzy Python Institute, który został założony przez ogólnopolską firmę edukacyjną Open Education and Development Group (OpenEDG)) w celu promowania języka programowania Python oraz szkolenia nowej generacji programistów Pythona.

Finałowym akcentem Letniej Szkoły Programowania w języku Python był egzamin końcowy przeprowadzony we wrześniu. Krzysztof Grabka zdał go z bardzo dobrym wynikiem uzyskując 97% punktów. Nauczyciel z „Zana” zdobył tym samym certyfikat PCEP wystawiony Python Institute.

Zdobyte przez nauczyciela z liceum umiejętności przydadzą się teraz podczas lekcji informatyki oraz podstaw programowania – przedmiotu realizowanego w klasach o profilu politechnicznym.

(zw.pl)

Certyfikat uzyskany przez Pana Krzysztofa Grabkę