drukuj drukuj

Kontynuacja remontu na ul. Mickiewicza we Wschowie

Powiat Wschowski realizuje wspólnie z gminą Wschowa zadanie pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza we Wschowie z budową zatoki parkingowej dla autobusów – etap II”. Będzie to już kolejny etap robót na tej ulicy. Przypominamy, że jesienią 2016 roku wykonano część przebudowy: http://wschowa.info/zakonczono-przebudowe-ulicy-mickiewicza-wschowie/ W ramach planowanych robót zostaną wykonane prace tj. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki, budowa chodnika, ścieki z kostki betonowej, podbudowa, nawierzchnia i parking z płyt betonowych, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa oraz montaż ogrodzenia. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „Drogomel” Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko Spółka Jawna. Wartość umowna zadania wynosi 184 831,39 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do 31 maja 2018 roku.