drukuj drukuj

Konkurs „Społecznik Roku 2021 ”- nabór wniosków rozpoczęty

Wojewoda Lubuski ogłasza XX jubileuszową edycję Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU 2021” w pomocy społecznej woj. lubuskiego. Konkurs adresowany jest do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, podmiotów oraz osób fizycznych działających na rzecz pomocy społecznej.

Główną ideą konkursu – jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera  – „To, co  możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.”

W tegorocznej edycji Konkursu zostały wyznaczone następujące kategorie:

  1. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (nagroda zespołowa)
  2. WYDARZENIE ROKU (nagroda zespołowa)
  3. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W POMOCY SPOŁECZNEJ (nagroda indywidualna)
  4. PRZYJACIEL ROKU (nagroda indywidualna)

Wnioski konkursowe (z dopiskiem „Społecznik Roku”), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 22 października 2021 r. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się tradycyjnie w listopadzie br. podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, których przebieg uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Mile widziane będą wnioski dot. działań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19.

Wnioski dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/spolecznik-roku-2021–nabor-wnioskow-rozpoczety

 

źródło: LUW