drukuj drukuj

Konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”

Fundacja BGK ogłosiła konkurs, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

Działania powinny być skierowane dla  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

– w wieku 3-9 lat objętych edukacją przedszkolną i szkolną

– w wieku 2-5 lat nieuczestniczących w edukacji przeszklonej

Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie Wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz Wniosków online dostępny na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl

Termin składania wniosków:  od 7 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-poczatek/