drukuj drukuj

Kolejne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wziął udział w kolejnym posiedzeniu członków Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, a tematyka posiedzenia dotyczyła aktualnego wyzwania w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w samorządach w kontekście nowej ustawy przygotowywanej w MSWiA.