drukuj drukuj

Kolejna inwestycja Powiatu Wschowskiego – Przebudowa i rozbudowa drogi w Lginiu

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomaszem Urbańskim podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – Etap I”.

Inwestycja ma powstać w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń na długości ok 866m rozpocznie się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305.

Realizowane zadanie będzie polegać na wymianie istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej, poszerzeniu, przebudowie i rozbudowie istniejącego skrzyżowania, budowie chodnika, budowie lub przebudowie poboczy, wykonaniu muru oporowego, rozbiórce istniejących i budowie nowych przepustów, przebudowie, rozbudowie lub budowie nowej kanalizacji deszczowej, budowie nowych przepustów,  wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym.

Wykonawcą zadania jest firma DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry.

Całkowita wartość brutto zadania wynosi 3 975 142,43 zł –  informuje Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.

Na realizację zadania, Zarząd Powiatu Wschowskiego pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 406 949 zł.

Dziękujemy Panu Posłowi Markowi Astowi za wsparcie dla Powiatu Wschowskiego przy pozyskaniu dotacji.

Wykonawca zrealizuje zadanie w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Powiatowa inwestycja drogowa z pewnością poprawi dostępność komunikacyjną i  wpłynie na wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców.