drukuj drukuj

Kolejna edycja konkursu „Zabytek zadbany”

Rusza kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Zabytek Zadbany”.  Konkurs ten może poszczycić się wieloletnią tradycją, gdyż po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku. Inicjatywa ta ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania, prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

            Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” rozpatrywane będą w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  4. Architektura i budownictwo drewniane;
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

                   Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. Szczegóły dotyczące procedury konkursowej oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.