drukuj drukuj

Już działamy…

Nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pani Monika Luboińska –Romanowicz wraz z wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego panią Lucyną Kowalczykowską  przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” napisały projekt zatytułowany NIE WYKLUCZAJ – WSPIERAJ do Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w ramach Konkursu Dotacyjnego  NA DOBRY POCZĄTEK, finansowanego ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im.Jana Kantego Steczkowskiego i…   pozyskały 9.832,00 zł na wielokierunkowe,  wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i psychoruchowego matek wraz z ich  niepełnosprawnymi dziećmi pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, psychologów, terapeutów i rehabilitantów.

Taki jest cel główny projektu, a cele szczegółowe to:
– rozwijanie aktywnych postaw wśród matek dzieci niepełnosprawnych,
– odkrycie pasji i zainteresowań matek oraz ich niepełnosprawnych dzieci,
– dowartościowanie matek dzieci niepełnosprawnych,
– wsparcie psychiczne matek dzieci niepełnosprawnych,
– zadbanie o kondycję fizyczną matek podczas codziennej pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych,
– rozwijanie umiejętności wychowawczych matek dzieci niepełnosprawnych,
– przyczynienie się do lepszego zrozumienia siebie i dziecka niepełnosprawnego,
– zwiększenie świadomości matek oraz społeczeństwa na temat praw dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,
– umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną aktywnego udziału w różnych formach wsparcia (warsztaty, zajęcia instruktażowe, zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne),
– dostarczenie matkom i dzieciom niepełnosprawnym pozytywnych doświadczeń społecznych,
– propagowanie idei równych szans w społeczeństwie.

Odbiorcami  projektu jest 20 dzieci i ich mamy.

Co zaplanowaliśmy?

Zajęcia ze specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem, neurologiem, neurologopedą oraz zajęcia wspólne matek z dziećmi z zakresu  dogoterapii , decupage,  muzyczne, ceramiczne i  teatralne. Bardzo ważne w projekcie są   wycieczki, czas tylko dla mam, do : Arboretum, Teatru Muzycznego,  Motylarni,  Multikina oraz na  Koncert zespołu muzycznego.

Czas realizacji projektu : 2.01.2013r.-15.06.2013r.

Lucyna Kowalczykowska
Monika Luboińska-Romanowicz