drukuj drukuj

Jubileusz 25-lecia Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

11 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. W uroczystości udział wziął Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta, który przekazał list gratulacyjny na ręce Prezesa ZLOP Pana Romualda Malinowskiego.

Tak wyjątkowy jubileusz, był doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień samorządowcom, organizacjom i działaczom społecznym. Statuetki ZLOP za wyróżniający się udział w działalności na rzecz społeczności lokalnej i współpracę ze Związkiem otrzymali m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Pani Eliza Lebedyńska –Maj  – Sekretarz Powiatu i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych, Pani Renata Chilarska – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Aktywacji Wsi, Pan Paweł Grygiel – Prezes Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej. Wyróżnione zostały również: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych “Twórcze Horyzonty” oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie.