drukuj drukuj

Jednostki pływające uprawnione do używania napędu spalinowego na Jeziorach Powiatu Wschowskiego objętych „strefą ciszy”

Zgodnie z § 6 uchwały nr XVIII/105/2008 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 55, poz. 1005) Starostwo Powiatowe we Wschowie publikuje wykazy jednostek pływających należących do jednostek, które nie są objęte zakazem używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego.

WYKAZ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH