drukuj drukuj

Internetowy System Obsługi Wniosków PFRON w Powiecie Wschowskim

W dniu 23 września 2019 roku Starosta Wschowski Andrzej Bielawski i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podpisali z Andrzejem Gonią Dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze porozumienie w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W Powiecie Wschowskim e- usługę systemu SOW wdrażać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

System SOW zwiększy dostępność pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON. Dzięki niemu osoby z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wschowskiego oraz jednostki działające na ich rzecz będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON bezpośrednio przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Z systemu będą mogły korzystać osoby posiadające profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

PFRON