drukuj drukuj

Informacja o przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) informuje się, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości sporządzony dla części budynku Powiatu Wschowskiego, przeznaczonego do wynajęcia na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz jest wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz na stronie internetowej www.bip.wschowa.info.