drukuj drukuj

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku

26 września w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zainaugurowano szósty już rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozpoczęło się od pieśni Gaudeamus, wykonanej przez chór uniwersytetu.

42 nowych słuchaczy, łącznie 212 osób rozpocznie nowy rok akademicki 2013/2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie. Co roku zainteresowanie udziałem w zajęciach UTW rośnie, tak jak i nowe inicjatywy W poprzednim roku dużą popularnością cieszył się dyskusyjny klub książki, w tym roku jedną z nowości będzie nauka języka włoskiego

Jak co roku przewodnicząca rady słuchaczy Ewa Sworowska-Sadowska poinformowała o organizacji roku akademickiego, a zaproszeni goście gratulowali wytrwałości i aktywności uczestnikom zajęć.

Podczas inauguracji uroczyście powitano nowych słuchaczy. A tegoroczny wykład, otwierający nowy rok akademicki, poprowadziła dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Marta Małkus. Tematem prelekcji byli ludzie, którzy w przeszłości mieli wpływ na kształt i charakter Wschowy.

 

zw.pl