drukuj drukuj

Gospodarka

Warunki naturalne zadecydowały o strukturze gospodarki Powiatu Wschowskiego, jego obecnych i przyszłych możliwościach. Dominującym działem gospodarki jest rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, a także w coraz większym stopniu szeroko pojęte usługi. Użytki rolne zajmują około 53 % ogólnej powierzchni powiatu (w tym 10 % stanowią użytki zielone), a ponad 36 % zajmują lasy.

Przemysł reprezentowany jest przede wszystkim przez branżę spożywczą, metalową i maszynową, (produkcja urządzeń komunalnych, remonty obrabiarek), drzewną oraz odzieżową. Do najważniejszych zakładów w gminie Wschowa należą: Dobrowolski (urządzenia Komunalne), Jedność” Sp.z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe “Elektrobud” w Przyczynie Dolnej, Szwedzka firma Stena zajmująca się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektronicznego.

Wysokiej pozycji gminy w produkcji rolniczej, szczególnie zwierzęcej sprzyja działalność znanego z wielu osiągnięć w kraju Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni. W produkcji roślinnej na terenie powiatu przeważa uprawa zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków natomiast w produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Gmina Sława należy do czołówki w przetwórstwie mięsa w całym pasie zachodniej Polski. Zlokalizowane są tu duże zakłady mięsne, m.in. firma “Balcerzak i Spółka”, których wyroby znane są w całej Polsce i na rynkach zagranicznych. Wysoką pozycję w produkcji rolniczej zajmuje przedsiębiorstwo “Hajduk”, które zajmuje się produkcją podłoża do pieczarek oraz samych pieczarek. Gmina Szlichtyngowa jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 63% obszaru gminy, natomiast 28% to obszary leśne. Dominuje tu rolnictwo indywidualne, gospodaruje też Gospodarstwo Hodowli Zarodowej Skarbu Państwa Osowa Sień – Gospodarstwo Rolne w Jędrzychowicach.

Z uwagi na dobrą bonitacje gleby przede wszystkim uprawiane są tu zboża i rośliny okopowe. Na rzecz rolnictwa pracuje Przedsiębiorstwo Rolne Sokołowice, Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Szlichtyngowej. Na terenie gminy zlokalizowane są bogate złoża gazu ziemnego. Eksploatowane są one przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze – Kopalnia Gazu w Goli oraz kopalnia w Dryżynie.

Władze samorządowe oraz podmioty gospodarcze otwarte są na współpracę z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i lokalizacja nowych inwestycji oraz rozwój turystyki to najważniejsze z przyjętych celów rozwoju miast i gmin Powiatu Wschowskiego.