drukuj drukuj

Fundusze unijne na pracownię w CKUiP we Wschowie

2 września br. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na dofinansowanie projektu pt. „Pracownia elektryczno-elektroniczna w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie”.

Powiat Wschowski na realizację projektu pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 242.269,11 zł, dofinansowanie stanowi 85%, tj. 205.928,74 zł.

W ramach projektu w  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie utworzona zostanie pracownia elektryczno-elektroniczna. Przygotowane zostanie pomieszczenie na potrzeby pracowni, wykonane zostaną roboty instalacyjne elektryczne oraz zakupione zostanie wyposażenie: zestawy panelowe (Aktoryka i sensoryka systemów pojazdowych, Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej, Układy zapłonowe pojazdu), zestawy ćwiczeń oraz plansze szkoleniowe.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, blacharz samochodowy.

Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie  bazy dydaktycznej szkoły oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

link_lrpo logo_lubuskie UE EFRR