drukuj drukuj

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy podziękować i złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Doceniamy Państwa działalność i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności oraz liczne przedsięwzięcia realizowane na terenach wiejskich.

Dziękujemy za trud i wysiłek, niech wzajemna współpraca zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu powiatowego przynosi radość oraz satysfakcję ze sprawowania tak zaszczytnej  funkcji – gospodarza wsi.

Życzymy, aby nakład pracy wkładany w działalność w Państwa sołectwach spotkał się z uznaniem
i wdzięcznością oraz był inspiracją do dalszych działań na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

     Przewodnicząca Rady                       Wicestarosta Wschowski                          Starosta Wschowski
    Powiatu Wschowskiego

        Jolanta Denesiuk                                Waldemar Starosta                                Andrzej Bielawski