drukuj drukuj

Dotacja MON na wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Staszicu

Powiat Wschowski otrzymał dotację celową w wysokości  69 168,00 zł w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z Ministerstwa Obrony Narodowej.  Przyznana dotacja przeznaczona będzie na zakup umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.

Oddział Przygotowania Wojskowego, dzięki staraniom Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego rozpoczął działalność 1 września 2020 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji MON zezwalającej na jego funkcjonowanie.  Dedykowany jest dla młodzieży, która swą przyszłość chce związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie w OPW uczy się 24 uczniów.  Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów OPW jest 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku.  W tym celu Dyrektor szkoły Piotr Wieland 23 listopada 2020 roku podpisał stosowne porozumienie, które formalizuje zasady współpracy szkoły i patronackiej jednostki wojskowej w zakresie realizacji programu szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego.