drukuj drukuj

Będzie bezpieczniej – nowy sprzęt na powiatowych drogach

Dzięki pozyskanemu przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogi powiatowe wyjedzie nowa piaskarka.

Samochód specjalny SCANIA P320 wraz z piaskarko-solarką i pługiem odśnieżnym, wykorzystywany będzie do przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz do zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii i wypadków na terenie powiatu Wschowskiego.

Zakupiony sprzęt posiada asymetrię obrazu posypywania, która umożliwia jednoczesne posypywanie obu pasów jezdni, co daje dodatkowy aspekt ekologiczny, ze względu na brak konieczności powtórnego przejazdu posypywarki drugim pasem jezdni, co przyczyni się do mniejszego zużycia paliwa i emisji spalin. Pozwoli również na ograniczenie wysypywania solanki poza pas jezdni do przydrożnych rowów oraz na pola uprawne. W okresie letnim pojazd będzie przezbrojony i wykorzystywany do bieżącego utrzymania dróg i ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 654 360,00 zł, z czego 50% wartości stanowi dotacja ze środków WFOŚiGW i 50% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.