drukuj drukuj

Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił:

1. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3419/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_wsparcie_w_2020_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury__0D_0A/ 

2. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3418/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2020_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_turystyki_regionalnej/

3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2020 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3417/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_formie_wsparcia_w_2020_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_seniorow_w_wojewodztwie_lubuskim_wynikajacego_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_na_rzecz_Osob_Starszych_E2_80_9D

4. otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3377/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_w_formie_powierzenia_w_2020_roku_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury_fizycznej_pn___E2_80_9EUpowszechnianie_lekkiej_atletyki_wsrod_dzieci_i_mlodziezy_E2_80_9D/

5. otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3376/Otwarty_konkurs_ofert_na_wsparcie_w_2020_roku_realizacji_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury_fizycznej/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze