drukuj drukuj

Uczczono pamięć Marszałka

Z inicjatywy Pana Jana Pabierowskiego, Prezesa Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego we Wschowie oraz Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie stanął obelisk z tablicą pamiątkową oraz popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową.

W uroczystości odsłonięcia tablicy i popiersia uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Ast, Generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Stanisław Władysław Śliwa wraz z członkami Zarządu Krajowego Związku oraz Prezesami Okręgów i Oddziałów Związku, Pani Małgorzata Gośniowska – Kola  – Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego, Tomasz Szuda – Komendant Powiatowy Policji we Wschowie, Inspektor w stanie spoczynku Tomasz Kłosowski, Zastępca Komendanta Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Władysław Siwak – Wicestarosta Lubiński, Pułkownik Adam Luzyńczyk – dowódca IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, Podpułkownik Dariusz Wyrzykowski, dowódca 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie, Pan Piotr Wieland Dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wraz z uczniami Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Bez Marszałka, bez Naczelnika Państwa Polskiego nie byłoby Polskiej Niepodległości – powiedział Poseł na Sejm RP Pan Marek Ast.

Marszałek Józef Piłsudski całe swe życie poświęcił na to, by Polska stała się wolną – mówił gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa

W swoim przemówieniu Starosta Wschowski podziękował m.in. Panu Tomaszowi Kłosowskiemu, do niedawna Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., dzięki którego zaangażowaniu i determinacji powstał plac apelowy, na którym znajduje się odsłaniany obelisk, natomiast gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem powiatowym.

Działania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego na terenie Powiatu Wschowskiego, przyczyniają się do umacniania ducha patriotyzmu i wdzięczności dla bohaterów tworzących Niepodległą Polskę. Również Państwa zaangażowanie w kształtowanie charakteru młodych ludzi, szczególnie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, z pewnością wpłynie na  świadome uczestnictwo w życiu społecznym i kształtowanie postaw kultywowania tradycji, poczucia dumy i szacunku dla dokonań przodków – mówił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.