drukuj drukuj

Nabór do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od dnia 01.01.2020 do 31.03.2021 realizuje projekt pt. : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (V)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

informacja o naborze wniosków