Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Postępy prac w Kowalewie

Print Friendly, PDF & Email

W Kowalewie trwają roboty budowlane związane z  realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do 1+054 oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego”.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 510 215,53 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 208 172,42 zł. 

promo

Translate »