Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Trwają roboty budowlane w Lginiu

Print Friendly, PDF & Email

W Lginiu trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu – Etap I”.

Realizacja prac polega na wymianie istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej, poszerzeniu, przebudowie i rozbudowie istniejącego skrzyżowania, budowie chodnika, budowie i przebudowie poboczy, wykonaniu muru oporowego, rozbiórce istniejących i budowie nowych przepustów, przebudowie, rozbudowie i budowie nowej kanalizacji deszczowej, budowie nowych przepustów, wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym.

Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2024 r.

inwe

Translate »