Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski Pan Waldemar Starosta wraz z Wicestarostą Panem Andrzejem Bielawskim podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. “Ochrona środowiska dla zrównoważonego rozwoju w Powiecie Wschowskim”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej społeczności Powiatu Wschowskiego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.

Projekt obejmuje następujące zdania:
– utworzenie pracowni + zakup pomocy dydaktycznych,
– wykłady,
– konkursy,
– treści edukacyjne online i wideo,
– zajęcia terenowe i laboratoryjne,
– piknik ekologiczny.

Koszt całkowity projektu to 140.360,96 zł, dofinansowanie wynosi 126.324,80 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

Translate »