Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyła się II sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 29.05.2024 r. odbyła się II sesja Rady Powiatu Wschowskiego. 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wschowskiego na lata 2024-2028,
  • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2023 rok,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/189/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Wschowskiego w Związku Powiatów Lubuskich,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/319/2024 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2024,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wschowskiego,
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2024,
  • w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/291/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.

Radni przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

 

Translate »