Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zajęcia terenowo – laboratoryjne w I ZS

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 29 kwietnia 2024 r. kolejna grupa uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie uczestniczyła w zajęciach terenowo – laboratoryjnych poświęconych zagadnieniom gleboznawczym.

Korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych, młodzież prowadziła badania na pobranych próbkach gleby z Parku Tysiąclecia we Wschowie. Badania obejmowały analizę pH przy użyciu skali kolorymetrycznej oraz pomiar pojemności wodnej, zdolności sorpcyjnych i wpływu nawozów na strukturę gleby. W trakcie zajęć uczniowie zgłębili tematy związane z budową gleb, ich charakterystykami oraz profilami glebowymi.

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Ochrona Środowiska dla Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Wschowskim”, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.   

źródło: I ZS

Translate »