Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Trwają roboty budowlane w Łupicach

Print Friendly, PDF & Email

W Łupicach trwają prace związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F na odcinku od km 0+000 do km 0+316,7 wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej”.

Rozebrano istniejącą nawierzchnię drogi powiatowej nr 1016F, chodnika, zjazdów do posesji, obrzeży i krawężników oraz studni ściekowych i przy kanalików istniejącego odwodnienia. Wykonywana jest również kanalizacja deszczowa.

Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2024 r.

Translate »