Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Realizacja programu „Wektory życia” wśród uczniów SOSW we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Powiat Wschowski podpisał w listopadzie 2023 roku umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na kwotę 9.120 zł w ramach projektu „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” na realizację programu „Wektory życia”.

Program był realizowany od grudnia 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie przez czworo nauczycieli SOSW we Wschowie, którzy uzyskali uprawnienia do realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

W końcówce 2023 roku nauczyciele zrealizowali 4 godz. zajęć w ramach realizacji programu, zaś w 2024 roku następne 8 godzin zajęć, które obejmowały następującą tematykę:

– Metody planowania rodziny- uczestnicy zajęć poznają różne metody planowania rodziny i dokonują ich oceny pod kątem metody idealnej;

– Uwaga! Choroby przenoszone drogą płciową – zajęcia uświadamiają młodzieży zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane chorobami przenoszonymi drogą płciową;

– Postawa wobec życia – zajęcia ukazują, w jaki sposób myślenie wpływa na zachowania i postawy (i odwrotnie);

– Azymut na małżeństwo i rodzinę – zajęcia uzmysławiają uczniom, jaki wpływ na planowanie przyszłości ma dojrzałość człowieka i jego stosunek do życia;

– Troska o rozwój dziecka – zajęcia pokazują korzyści wynikające ze świadomego zaplanowania potomstwa i racjonalnego (w optymalnym wieku) planowania rodziny;

– Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – uczestnicy zajęć uświadamiają sobie, że małżeństwo i rodzina wymaga pielęgnacji, troski i czujności wobec współczesnych zagrożeń;

– Postaw na zdrowie – zajęcia uświadamiają młodzieży jak istotny wpływ na zdrowie człowieka ma jego styl życia;

– Miłość 2.0 – uczestnicy zajęć utwierdzają się w przekonaniu, że kształtowanie postawy miłości wymaga osobistego zaangażowania w budowanie osobowych relacji.

Celem warsztatów było kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, wzmacnianie młodzieży w jej kondycji psychicznej i kompetencjach społecznych, a także wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

 

Translate »