Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa drogi w Kowalewie rozpoczęta

Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z  realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do 1+054 oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego”.

„W tej części miejscowości droga jest bardzo uczęszczana i niebezpieczna, dlaczego cieszymy się, że udało nam się pozyskać pieniądze, które zaowocują poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych.” – zaznaczył Starosta Andrzej Bielawski

Całkowita wartość zadania wynosi 1.510.215,53 zł, w tym 1.208.172,42 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Translate »