Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wizyta w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta oraz Członek Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomasz Urbański przebywali z roboczą wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przedstawicieli Powiatu przyjął Wiceminister Sportu i Turystyki Sekretarz Stanu Ireneusz Raś. W spotkaniu  uczestniczył Poseł na Sejm X kadencji Stanisław Tomczyszyn.

Przedstawiciele Powiatu Wschowskiego zaprezentowali Ministrowi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, do którego uczęszcza 200 uczniów z każdą niepełnosprawnością: intelektualną od lekkiego do głębokiego stopnia, ruchową od skoliozy do czterokończynowego porażenia, mówiących i niemówiących, z problemami emocjonalnymi i społecznymi uczących się i rehabilitowanych w trzech budynkach szkolnych. Jest to jedyny Ośrodek w powiecie wschowskimi i największy  w województwie lubuskim. Edukację i opiekę w Ośrodku pobierają w znacznej mierze dzieci i młodzież niepełnosprawna, dla których sport odgrywa ważną rolę w procesie ich rehabilitacji oraz wpływa na poprawę jakości ich życia.

Badania naukowe wykazują, że aktywność fizyczna przyspiesza rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Ważne jest, aby zapewnić im bazę do wszechstronnego rozwoju.

Na dzisiaj Ośrodek nie posiada boiska wielofunkcyjnego, ma wprawdzie odnowioną, ale niewielką salę gimnastyczną, której powierzchnia ogranicza oczekiwane przez dzieci i rodziców wsparcie rewalidacyjne i rehabilitacyjne.

Celem wizyty była prośba o wsparcie w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych, które można by skierować na poprawę dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej i rehabilitacyjnej, pozwalającej na fizyczny i rewalidacyjny rozwój dzieci i młodzieży oraz pozostałych grup społecznych.

Ministrowi została przedstawiona koncepcja budowy nowej sali wielofunkcyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z sekcjami do rehabilitacji  i pomieszczeniami terapeutycznymi dla osób na wózkach bez barier, w skład którego wchodziło by boisko pełnowymiarowe dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną i nożną. Sala pełnić ma jednocześnie funkcję kulturalną do wystawiania przedstawień szkolnych, teatralnych z  miejscami dla widowni. W sali zamontowane mają być nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, opuszczane kosze do gry w koszykówkę oraz specjalne siatki zabezpieczające pozwalające na grę na różnych boiskach.

Szkoła pełni ważną funkcję rehabilitacyjną, dlatego niezbędne są mniejsze sale terapeutyczne: sala SI, sala do hydroterapii, do gimnastyki korekcyjnej, do nauki chodu i pionizacji dzieci jak i dorosłych z uszkodzeniami OUN, sala fitness, sala dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi ze specjalną matą gimnastyczną. Ważne są również pomieszczenia dodatkowe, tzw. zaplecze szatniowe: szatnie z umywalniami, natryskami i węzłem sanitarnym, pomieszczenia techniczne: magazyn na sprzęt sportowy i urządzenia sportowe, sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Pan Minister Ireneusz Raś przyjął zaproszenie do odwiedzenia naszego Powiatu, w tym do bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowaniem Ośrodka.

Translate »