Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Print Friendly, PDF & Email

Pan Sławomir Maszkowski z Wydziału Inwestycji i Rozwoju, po odbytej służbie przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, złożył w obecności Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Translate »