Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Print Friendly, PDF & Email

W związku z występowaniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na posiedzeniu omówiono możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich, i utrzymywanych w gospodarstwach rolnych na terenie Powiatu Wschowskiego. Przekazano procedury zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów klinicznych wskazujących na wystąpienie ptasiej grypy u ptaków gospodarskich, a także w przypadku zwiększonej śmiertelności ptaków dzikich, niezwłocznie po zaobserwowaniu takich przypadków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przypomina o poniższych obowiązkach spoczywających na właścicielach utrzymujących drób żywy:

Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  • zwiększonej śmiertelności,
  • spadku pobierania paszy i wody,
  • objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów,
  • duszności,
  • sinicy i wybroczyn,
  • biegunki,
  • nagłego spadku nieśności.
Translate »