Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu „Modernizację ewidencji gruntów i budynków: obrębów  Dryżyna, Wyszanów – jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa obszar wiejski

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski, działając zgodnie z art. 24a ust.1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2023. 1752) – zwaną dalej ustawą pgik, informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu „Modernizację ewidencji gruntów i budynków : obrębów  Dryżyna , Wyszanów – jednostka ewidencyjna Szlichtyngowa obszar wiejski, powiat wschowski, woj. lubuskie”. Wykonawcą prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej jest firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.

Prace geodezyjno-kartograficzne będą wykonywane w okresie: grudzień 2023 r. – grudzień 2024 r. Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencji gruntów i budynków, zostaną wykonane przez upoważnionych pracowników. Wykonawca dokona na gruncie niezbędnych ustaleń i pomiarów geodezyjnych punktów granicznych oraz budynków, ponadto pozyska dane techniczne dotyczące budynków i lokali, a także informacje o sposobie wykorzystania gruntów. Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

 

Translate »