Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozpoczęto prace na odcinku Sława – Lipinki

Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczynają się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I”.
 
Inwestycja jest prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:
– wykonanie dokumentacji technicznej,
– rozbudowę i poszerzenie drogi o długości 3869 m,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego,
– budowę i przebudowę chodników, pobocza oraz rowów drogowych,
– zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej w m. Lipinki, 
– budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów na drogi wewnętrzne, publiczne i indywidualne,
– budowę nowych przepustów pod drogą oraz budowę 4 przejść dla pieszych wyposażonych w oświetlenie i oznakowanie aktywne.
Starosta Andrzej Bielawski podkreślił, że należy przede wszystkim skupić się na komforcie życia mieszkańców. „Dzięki realizacji zadania zbudujemy ścieżkę pieszo-rowerową, rozbudujemy drogę która dotychczas była w bardzo złym stanie technicznym, stworzymy bezpieczną trasę, którą będą mogli uczęszczać rowerzyści i piesi” – mówi starosta.
Realizacja inwestycji w tak szerokim zakresie jest możliwa dzięki rekordowemu dofinansowaniu w wysokości 13,2 mln zł (w tym 9,7 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 3,5 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) pozyskanemu przez Starostę Andrzeja Bielawskiego.
Wkład własny powiatu wyniesie 1,25 mln zł, natomiast 3,6 mln to wsparcie finansowe Gminy Sława.
Całkowita wartość zadania wynosi 18,1 mln zł.
Zakończenie robót planowane jest w styczniu 2025 roku.
 
Translate »