Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi

Print Friendly, PDF & Email

Uchwałą nr XLVII/310/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. przyjęto „Cennik opłat za usuwanie  i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów w 2024.

Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art.  130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) można odebrać z parkingu strzeżonego  67-400 Wschowa, ul. Reymonta 18 lub ul. Nowy Rynek 2, po uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu, którą można dokonać na rachunek powiatu :

Powiat Wschowski, Pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa                                         

nr konta: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003

Podstawą odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Jednocześnie informuję, że za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty.

Nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia (w trybie art. 130a) spowoduje, iż Starosta Wschowski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu Wschowskiego, a koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia z drogi do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem lub posiadaczem tego pojazdu (solidarnie).

Usługi usuwania pojazdów z dróg Powiatu Wschowskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) świadczy konsorcjum firm:

Lider: Zakład Samochodowy Mechaniczno-Blacharski Ryszard Kuryłło, ul. Reymonta 18, 67-400 Wschowa, telefon 609837772

Partner: Serwis Samochodowy Kajca Dariusz Kajca, ul. Nowy Rynek 2, 67-400 Wschowa,

telefon 601 723 299

Uchwała NR XLVII/310/2023

 

Translate »