Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Obowiązkowa rejestracja pojazdów od 1 stycznia 2024 roku

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowania pojazdu. Pozostanie obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni) od dnia :
• nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z  terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
• sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe. Właściciel pojazdu zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości:
• 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił organu o zbyciu pojazdu,
• 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami 1000zł),
• 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni ( w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami 2000 zł).

Nowelizacja przepisów nastąpi na podstawie ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 poz. 1394)

Translate »