Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 24 listopada 2023 odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Wschowskiego. 

Na sesji Radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego.

Podjęto następujące uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku,

– w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wschowski w roku szkolnym 2022/2023,

– w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających w 2024 roku na obszarze Powiatu Wschowskiego,

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/255/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2023,

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/256/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2023,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2034,

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.

 

Translate »