Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Praktykanci z Limburga w „Staszicu” 

Print Friendly, PDF & Email

Na zaproszenie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica  siedmioro uczniów z Peter-Paul-Cahensly Schule (PPC) w Limburgu odbyło dwutygodniowy staż zagraniczny we Wschowie. Wszyscy uczęszczają do gimnazjum zawodowego o profilu budowa maszyn i wzięli udział w stażu zawodowym w firmach DOBROWOLSKI, PRO TECH oraz PONAR REMO.  

Uczniowie wraz z opiekunem panem Sebastianem Wendt – koordynatorem ds. współpracy polsko-niemieckiej w PPC-Schule  przyszli z wizytą do szkoły, gdzie przywitali ich dyrektor szkoły pan Piotr Wieland oraz wicedyrektor Beata Wasyliszyn, a także nauczyciele pani Magdalena Oliwa i pan Marek Jarosz oraz uczniowie technikum, którzy kilka dni po spotkaniu wyjechali do Limburga, aby również odbyć staż zawodowy w tamtejszych zakładach pracy.  Goście zostali oprowadzeni po szkole, a następnie doświadczyli polskiej gościnności w wykonaniu naszych praktykantów i praktykantek. 

Niemieccy uczniowie oprócz zajęć w zakładach pracy mieli czas wolny, w którym poznali Wschowę i Sławę. Ponadto uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do firmy VMI Poland Sp. z o.o. w Lesznie, która jest wiodącym liderem wśród producentów maszyn do produkcji opon.  

Współpraca w ramach staży zagranicznych uczniów „Staszica” i PPC-Schule  jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ w Sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Tekst i foto: I ZS Wschowa 

Translate »