Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przywrócono 30-dniowy termin zgłoszeń zbycia i nabycia pojazdu.

Print Friendly, PDF & Email

Wydział Komunikacji i Dróg informuje, że w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego – z dniem 1 lipca 2023 roku – przywrócony zostaje 30-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

UWAGA – zmiana zasad obsługi klientów w Wydziale Komunikacji i Dróg

W  związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.06.2023 r. w sprawie odwołana
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że Zarządzenie Starosty Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad obsługi klientów Wydziału Komunikacji
i Dróg w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami w okresie pandemii COVID-19 straciło swoją moc z dniem 1 lipca 2023 r.
Informujemy jednocześnie, że do czasu modernizacji systemu kolejkowego (biletomat) obsługa petentów
w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie odbywać się będą w następujący sposób:

REJESTRACJA POJAZDÓW

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

– ZAPISY TELEFONICZNE  pod nr  65 540 89 40 od godziny 7.30 do godziny 11.00

– lub OSOBIŚCIE w pok. 221 od godziny 7.30 do wyczerpania limitu liczby przyjmowanych klientów na dany dzień.

WTOREK

– KLIENCI REPREZENTOWANI PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Po wcześniejszej rezerwacji w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00 pod numerem telefonu 65 540 18 95.

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

– ZAPISY TELEFONICZNE  pod nr 65 540 26 64 od godziny 8.00

– lub OSOBIŚCIE w pok. 222 od godziny 8.00 do wyczerpania limitu liczby przyjmowanych klientów na dany dzień.

Translate »