Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zarząd z jednogłośnym absolutorium

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 26 czerwca 2023 roku odbyła się sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu Wschowskiego jednogłośnie zagłosowała nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Wschowskiemu absolutorium za ubiegły rok budżetowy.

Podczas obrad radni zostali zapoznani ze sprawozdaniami z działalności za 2022 rok:

a. Kierownika Nadzoru Wodnego we Wschowie;
b. Kierownika Nadzoru Wodnego w Sławie;
c. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wschowie
d. Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie;
e. Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie.

Przed najważniejszymi punktami posiedzenia czyli głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium, Starosta Wschowski Andrzej Bielawski przedstawił prezentację z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego podczas aktualnej kadencji.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania oraz uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2022 rok.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego z wykonania budżetu za 2022 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski bardzo serdecznie podziękował za głosowanie. Podkreślając,
iż jednogłośne  absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego to wyróżnienie i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy. W imieniu radnych podziękował Pani Skarbnik Agnieszce Bagnowskiej za wykonaną rzetelną i sumienną pracę.   

Ponadto radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
– oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2022 rok;
– przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2022 rok;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem garażu o powierzchni, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.

Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk otwiera XLII sesję.

Zdjęcie 1 z 9

Translate »