Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Uroczyste ślubowanie pracownika samorządowego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się uroczyste ślubowanie nowego pracownika Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.

Pani Ilona Sadowska złożyła ślubowanie przed Starostą Wschowskim Andrzejem Bielawskim.

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Złożenie ślubowania wieńczy okres służby przygotowawczej, którą odbywa każdy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Translate »