Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 24 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Radni wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Wschowskim w roku 2022 przedstawioną przez Katarzynę Strap Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego PPIS w Nowej Soli.   

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Komendy Powiatowej Policji we Wschowie przedstawiła Komendant Andrzelika Łuczak, a Komendant Krzysztof Piasecki zapoznał zgromadzonych z działaniami podjętymi w 2022 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania z realizacji za lata 2019-2020 oraz 2021-2022 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Wschowskiego na lata 2019-2022”,

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem garażu o powierzchni 15,81 m2, która jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd tej jednostki,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2032,

– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.

Translate »