Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Pozyskano dofinansowanie z “Lubuskiej Bazy Sportowej”

Print Friendly, PDF & Email

Nabór wniosków w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” został rozstrzygnięty. Powiat Wschowski otrzymał wsparcie w kwocie 100 000,00 zł w formie dotacji celowej, przeznaczonej na przebudowę pomieszczeń siłowni i małej sali gimnastycznej w budynku zaplecza sali gimnastycznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 210 295,68 zł.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury sportowej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie, umożliwiający poszerzenie oferty zajęć sportowych i pełniejsze wykorzystanie obiektów szkolnych.

Program Lubuska Baza Sportowa realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Translate »