Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), w związku z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek: 112 położonej w Szreniawie, gm. Sława, 1849 położonej we Wschowie, 486 położonej w Sławie, Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

Translate »